Dulce et decorum est pro patria mori – Malonu ir garbinga mirti dėl tėvynės

Nunc aut nunquam – Dabar arba niekados

Amicum moneas secreto, laudes palam – Draugą bark slapta, girk viešai

Ibi patria, ubi bene – Tėvynė ten, kur gera

Quot capita, tot sententiae – Kiek galvų, tiek nuomonių

Bonum initium est dimidium facti – Gera pradžia – pusė darbo

Natura abhorret vacuum – Gamta nekenčia tuštumos

Ubi lex, ibi poena – Kur įstatymas, ten ir bausmė

Errare humanum est – Klysti yra žmogiška

O tempora, o mores! – Kas per laikai, kas per papročiai!