Geležinė lyderio taisyklė – pamylėk žmoną ryte ir būsi pirmas

Ne viskas alus, kas geltona ir putoja

Duok durniui iš kelio

Mažos alkoholio dozės yra naudingos bet kokiais kiekiais

Už dyką ir chlorkalkės varškė

Mylėk artimą savo, tik žiūrėk, kad artimos vyras nepagautų

Visi mirė iš juoko, o aš likau gyvas

Ėme bobutė ir užduso. Nebūtų ėmusi – nebūtų uždususi

Jeigu žmogus iš tikrųjų nori gyventi – tai medicina bejėgė

Pasaulyje nėra amžinų variklių, užtat amžinų stabdžių pilna