Nuogirdos – vaistai pagirioms

Negaluoti – nesudurti galo su galu

Mėnesiena – per mėnesį sumūryta siena

Lapė – moteriškos giminės lapas

Komfortas – komunistų tvirtovė

Javai – JAV gyventojai

Įkaltis – vinis sienoje

Įgula – lova

Išsilavinimas – ugnikalnio išsiveržimas

Fenomenas – su fenu dirbantis kirpėjas