Varnalėšos – lėšos, skirtos varnų globai

Ūkvedys – miške šūkaujantis vadovas, pametęs savo grupę

Tekintojas – piršlys

Šepetys – pasiremti pasiūlytas petys

Staltiesė – moteris, pripažįstanti Stalino tiesas

Saviįtaiga – savų siuntimas į taigą

Raudonodė – odė apie raudonuosius

Pataikūnas – taiklus šaulys

Operacija – patruliojantiems policininkams per raciją transliojama opera

Nuomininkas – svetimų nuomonių savininkas