Naujametinis sveikinimas

Tegu metai nauji
Būna džiaugsmo pilni,
O diena kiekviena
Tik šviesi ir gera.

Naujametinis sveikinimas

Tegul Naujametinė pasaka
Atneša Tau tiek džiaugsmo ir laimės,
Kad užtektų po spindulį visoms
Būsimoms ateinančių metų dienoms.

Naujametinis sveikinimas

Tegul Naujametinė snaigė
Tau atneša tiek džiaugsmo,
Kiek telpa žodyje “Laimė”!

Naujametinis sveikinimas

Tegul Naujieji 20XX metai
Būna džiaugsmo pilni,
O diena kiekviena – tik šviesi ir gera.
Su Šv. Kalėdom ir artėjančiais
Naujaisiais Metais Jus sveikina ..

Naujametinis sveikinimas

Tegul Naujametinė snaigė
Neužpusto kelio į laimę.

Naujametinis sveikinimas

Tegul Naujieji 20XX metai
Būna džiaugsmo pilni,
O diena kiekviena – tik šviesi ir gera.
Su Šv. Kalėdom ir artėjančiais
Naujaisiais Metais Jus sveikina ..

Naujametinis sveikinimas

Tegul Naujieji Metai tau atneša
Laimę, džiaugsmą, juoką – visa tai, kas gera..

Naujametinis sveikinimas

Tegul Naujieji būna šviesūs,
Tebūna džiaugsmo jie pilni,
Te širdys vien į laimę tiesias,
Tebūna jie geri geri..

Naujametinis sveikinimas

Tegul Naujųjų metų snaigės
Būna žiburiais Tavo gyvenime.
Tegul ateina laimė netikėta,
Geru jausmu sušildo
Ir tai, ko laukta, kuo tikėta,
Tegul šiais metais išsipildo.

Naujametinis sveikinimas

Tegul ištirps žvakučių liepsnoje
Širdžių ledai ir laiko gruodas.
Ir lai sušvis vėl mūsų veiduose
Vilties ugnis lyg pranašas paguodos.