Liūdnas, nostalgiškas SMS tekstas

Atleisk, kad aš tave mylėjau, atleisk, kad aš tave trukdžiau, atleisk, kad aš tavim tikėjau ir tik šiandieną viską supratau…

Liūdnas, nostalgiškas SMS tekstas

Tavo veido švelnūs bruožai, rankų šiluma, tavo mintys…Tavo žodžiai…Mano vienuma…

Liūdnas, nostalgiškas SMS tekstas

Atleisk, gyvenime ne taip jau būna, o aš nedaug tau blogo padariau… Tad stengiuosi iš kelio pasitraukti vien tik todėl, kad būtų tau geriau…

Liūdnas, nostalgiškas SMS tekstas

Tos ilgos naktys be mėnulio, padangėj pilna debesų, bet niekada aš netikėjau, kad be tavęs bus taip sunku!

Liūdnas, nostalgiškas SMS tekstas

Aš nežinau, ko liūdi mano siela, aš nežinau kas pavergė mane, man be tavęs gyventi nebemiela, man be tavęs pasaulio nebėra…

Liūdnas, nostalgiškas SMS tekstas

Man širdį sopa nuo jausmų, kuriuos giliai aš Tau jaučiu! Užmiršti jų aš negaliu, nes mirsiu greitai aš be jų…

Liūdnas, nostalgiškas SMS tekstas

Norėjau draugauti su saule, norėjau draugauti su tavim, bet tu buvai ir būsi kiaulė, geriau draugaut su avim.

Liūdnas, nostalgiškas SMS tekstas

Ateik, Tavęs labiausiai pasiilgau. Tarytum šiandien supratau-myliu. Ateik! Vėl mano skruostus ašara suvilgo. Vėl aš viena kenčiu, tyliu.

Liūdnas, nostalgiškas SMS tekstas

O aš tikėjau tavo meile, tikėjau žodžių gražumu, bet visa tai tiktai apgaulė, kaip sniegas vasaros laike…

Liūdnas, nostalgiškas SMS tekstas

Ašarų upeliais plaukia dar viena diena, -išėjai “sudie” netaręs – sieloj tuštuma…