Merfio dėsnis

Niekad nesiginčyk su kvailiu – žmonės gali nesuprasti, kuris iš jūsų yra kvailys.

Merfio dėsnis

Kuo daugiau balsų per rinkimus atiduodama vyriausybei tuo ji tironiškesnė.

Merfio dėsnis

Kai pasiekiate nuokalnę, greitis ima didėti.

Merfio dėsnis

Visa, kas gerai prasideda, prastai baigiasi. Visa, kas prasideda blogai, baigiasi dar prasčiau.

Merfio dėsnis

Bet kokia programinė įranga – skylėta.

Merfio dėsnis

Negali pelnyti lito, jo iš ko nors neatimdamas.

Merfio dėsnis

Tikimybė, kad katė suės paduotą mitalą, nepriklauso nuo jo kainos.

Merfio dėsnis

Reikalai susiklosto taip, kad veikiantieji ir žinantieji būna skirtingi asmenys .

Merfio dėsnis

Tikimybė paklysti yra tiesiog proporcinga papasakojusių, kaip rasti kelią, žmonių skaičiui.

Merfio dėsnis

Sėkmingai išsprendus problemą paaiškėja, jog ją išsprendė ir kitas.