Ex lingua stulta veniunt incommoda multa – Kvailas liežuvis pridaro daug nepatogumų

Verba docent, exempla trahunt – Žodžiai moko, pavyzdžiai patraukia

Nihil est ab omni parte beatum – Niekas nebūna visiškai laimingas

Commune periculum concordiam parit – Bendras pavojus gimdo santaiką

Salus publica suprema lex – Žmonių gerovė yra aukščiausias įstatymas

Incognito – Slaptai

Amicus Plato, sed magis amica veritas – Platonas draugas, bet tiesa – dar didesnė draugė

Per aspera ad astra – Per kančias į žvaigždes

Et cetera – Ir taip toliau

Vanitas vanitatum – Tuštybių tuštybė

4 puslapis iš 9123456789