Et cetera – Ir taip toliau

Vanitas vanitatum – Tuštybių tuštybė

Nescit vox missa reverti – Pasakytas žodis nesugrįžta

Cognosce te ipsum – Pažink pats save

Repetitio est mater studiorum – Kartojimas yra mokymosi motina

Imago animi vultus est – Veidas – sielos atspindys

Amicus cognoscitur amore, more, ore, re – Draugas pažįstamas iš meilės, elgesio, žodžių, darbų

O tempora, o mores! – Kas per laikai, kas per papročiai!

Est modus in rebus – Viskam yra saikas

Usus magister est optimus – Patirtis yra geriausias mokytojas

3 puslapis iš 9123456789