Tempus vulnera sanat – Laikas gydo žaizdas

Mens sana in corpore sano – Sveikas protas sveikame kūne

Avaritia – scelerum mater – Gobšybė – nuodėmių motina

Quae nocent, docent – Kas kenkia, tas moko

Historia est magistra vitae – Istorija yra gyvenimo mokytoja

Ab uno disce omnes – Iš vieno spręsk apie visus

Novus rex, nova lex – Naujas karalius, naujas įstatymas

Divide et impera! – Skaldyk ir valdyk!

Si vis pacem, para bellum – Jei nori taikos, ruoškis karui

Memento mori – Atsimink, kad mirsi

1 puslapis iš 9123456789