Plus minus – Maždaug

Ex malis eligere minima oportet – Iš blogybių reikia išsirinkti mažiausią

Veritatis oratio simplex est – Tiesos kalba paprasta

Non licet – Neleistina

Conscientia – mille testes – Sąžinė – tūkstantis liudininkų

Salve! Salvete! – Sveikas! Sveiki!

In corpore – Visi drauge

Amicus optima vitae possesio – Draugas – didžiausias turtas gyvenime

Persona non grata – Nepageidaujamas asmuo

Ex lingua stulta veniunt incommoda multa – Kvailas liežuvis pridaro daug nepatogumų

1 puslapis iš 9123456789