Novus rex, nova lex – Naujas karalius, naujas įstatymas

Divide et impera! – Skaldyk ir valdyk!

Si vis pacem, para bellum – Jei nori taikos, ruoškis karui

Memento mori – Atsimink, kad mirsi

Aut bene, aut nihil – Arba gerai, arba nieko

Potius sero quam nunquam – Geriau vėliau negu niekada

Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus – Taigi džiaukimės, kol jauni esame

Nota bene! – Gerai įsidėmėk!

Disce, sed a doctis – Mokykis, bet iš mokytų

Si vis amari, ama – Jei nori, kad tave mylėtų, pats mylėk

1 puslapis iš 9123456789