Svarbiausia šokti. Šok taip, kad neliestum kojom žemės, kad aplink viskas suktųsi. Jei šoksi, gal mums pavyks tau kaip nors padėti. Bet turi šokti. Tol, kol gros muzika. („Dansu dansu dansu“)

Tik neieškok jos pasauly. Prasmę gali rasti vien savyje. („Vilniaus džiazas“)

Tai, kas atsitiko kartą, gali nebeatsitikti niekuomet. Tačiau tai, kas atsitiko du kartus, tikriausiai atsitiks ir trečiąjį. („Alchemikas“)

Kai kurie nusižengimai kartu yra ir bausmė. („Mažmožių dievas“)

Dievo buvimo įrodymas iš blogio egzistavimo: jei pasaulyje nebūtų blogio, Dievas būtų nereikalingas; kadangi blogis egzistuoja, vadinasi, Dievas yra.

Nematai nė tikro savęs veidrodyje, nes įvairiausios svarbios tavo dalys išsibarstė įvairiose vietose, kuriose gyvenai. Jeigu žmogus nori bent trumpam tapti tikru savim, privalo mirksniu aplėkti visas savo gyvenimo vietoves ir susirinkti visą save. („Vilniaus džiazas“)

Viskas slypi dabartyje; jei esi atidus dabarčiai, gali padaryti ją geresnę. O jei pagerinsi dabartį, tai, kas ateis po jos, bus taip pat geriau. („Alchemikas“)

Išvada padaroma tada, kai nusibosta mąstyti. (Iš statistikos vadovėlio)

Istorijos laimės laikotarpiai yra jos tušti puslapiai.

Turėti per daug proto ir doros yra kenksminga. Tie dalykai ėda žmogų kaip koks vėžys. Šitas pasaulis nepritaikytas dorai ir protui, čia viešpatauja visai kitokie mikroorganizmai. („Vilniaus džiazas“)

1 puslapis iš 41234