Cupido atque ira pessimi consultores – Aistra ir pyktis yra blogiausi patarėjai

Nosce te ipsum! – Pažink pats save!

9 puslapis iš 9123456789