Docendo discimus – Mokydami mokomės

Nulla regula sine exeptione – Nėra taisyklės be išimties

9 puslapis iš 9123456789