Memento mori – Atsimink, kad mirsi

Sic itur ad astra – Toks kelias į garbę

Divide et impera! – Skaldyk ir valdyk!

Novus rex, nova lex – Naujas karalius, naujas įstatymas

Ab uno disce omnes – Iš vieno spręsk apie visus

Historia est magistra vitae – Istorija yra gyvenimo mokytoja

Quae nocent, docent – Kas kenkia, tas moko

Avaritia – scelerum mater – Gobšybė – nuodėmių motina

Mens sana in corpore sano – Sveikas protas sveikame kūne

Tempus vulnera sanat – Laikas gydo žaizdas

8 puslapis iš 9123456789