O tempora, o mores! – Kas per laikai, kas per papročiai!

Amicus certus in re incerta cernitur – Tikrą draugą pažinsi nelaimėje

Id est – Tai yra

Rem tene, verba sequentur – Žiūrėk reikalo esmės, o žodžiai patys ateis

Citato loco – Cituotoje vietoje

Nemo nascitur doctus – Niekas negimsta mokytas

Usus magister est optimus – Patirtis yra geriausias mokytojas

Est modus in rebus – Viskam yra saikas

Omne principium grave est – Kiekviena pradžia yra sunki

Amicus cognoscitur amore, more, ore, re – Draugas pažįstamas iš meilės, elgesio, žodžių, darbų

5 puslapis iš 9123456789