Nihil est ab omni parte beatum – Niekas nebūna visiškai laimingas

Verba docent, exempla trahunt – Žodžiai moko, pavyzdžiai patraukia

Ex lingua stulta veniunt incommoda multa – Kvailas liežuvis pridaro daug nepatogumų

Persona non grata – Nepageidaujamas asmuo

Amicus Plato, sed magis amica veritas – Platonas draugas, bet tiesa – dar didesnė draugė

Incognito – Slaptai

Salve! Salvete! – Sveikas! Sveiki!

Conscientia – mille testes – Sąžinė – tūkstantis liudininkų

Non licet – Neleistina

Ex malis eligere minima oportet – Iš blogybių reikia išsirinkti mažiausią

3 puslapis iš 9123456789